Một trong những điều kiện để giao dịch với meefx là bạn phải xác minh các tài liệu như:

Thẻ căn cước

Giấy phép lái xe hoặc

HỘ CHIẾU

Các yêu cầu đối với tài liệu xác minh mà meefx nhận được là:

  1. Tài liệu của riêng bạn
  2. Tên trên tài liệu phải giống với tên đã đăng ký trên meefx
  3. Tài liệu phải đầy đủ và không bị cắt bỏ
  4. Tài liệu không được mờ và phải nhìn rõ với độ phân giải tốt
  5. Không thể chỉnh sửa tài liệu
  6. Nếu bạn sử dụng SIM và hộ chiếu, tài liệu vẫn phải hoạt động
  7. Độ tuổi được giới hạn trong 65 tuổi, nếu không chúng tôi sẽ từ chối vì những người đã 65 tuổi không thể đầu tư vào giao dịch ngoại hối
  8. Không đăng ký nhiều lần với cùng một tài liệu.

Sau đây là kết quả của các tài liệu tải lên mà meefx nhận được:

Sau đây là một ví dụ về việc tải lên tài liệu bị từ chối:

Thẻ
viVietnamese