Trước đây chúng tôi đã cung cấp thông tin về cách mở tài khoản giao dịch Meefx. Lần này chúng ta sẽ thảo luận về cách cách thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch.

Thường xảy ra trường hợp chúng ta muốn giao dịch nhưng khi đăng nhập MT4 lại nhập sai mật khẩu, có thể do quên hoặc mật khẩu vẫn để mặc định nên nhập mật khẩu rất khó. Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch. Đối với các bước cách thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch như sau :

  1. Vui lòng vào trang khu vực thành viên, chọn menu Quản lý Tài khoản Giao dịch và nhấp vào menu con Đăng ký Tài khoản Giao dịch.

2. Sau khi bạn vào trang Danh sách tài khoản giao dịch, bạn có thể nhấp vào Thay đổi mật khẩu như hình dưới đây:

Sau đó, bạn có thể nhập mật khẩu mới rồi nhấp vào Gửi.

3. Nếu bạn đã thực hiện tất cả các bước này, mật khẩu sẽ thay đổi như hình dưới đây:

Như thế đấy cách thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch trên Meefx. Bạn có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản giao dịch này nhiều lần. Có thể có ích đấy.

Sau khi học cách thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch. Sau đó, chúng ta có thể tìm hiểu về cách thay đổi đòn bẩy giao dịch BẤM VÀO ĐÂY

thể loại
Thẻ
viVietnamese