Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch tại Meefx Broker, họ thường gặp vấn đề và hỏi các câu hỏi liên quan đến Dịch vụ khách hàng về Meefx, đặc biệt là về việc gửi hình ảnh hoặc các vấn đề mà Dịch vụ khách hàng không thể khắc phục qua LiveChat. Nhưng với Open Ticket, khách hàng có thể gửi hình ảnh hoặc ảnh chụp với mục đích tăng tốc độ giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Đối với cách gửi tin nhắn tới Meefx như sau :

  1. Trên trang khu vực thành viên, vui lòng chọn Vé mở trong vòng kết nối hoặc bạn có thể BẤM VÀO ĐÂY

2. Tiếp theo, hoàn thành tất cả các dữ liệu trong biểu mẫu. Cho biết vấn đề của bạn là gì liên quan đến Meefx và trong cột Captcha, hãy nhập số câu hỏi bằng cách thêm nó.

Nếu tất cả dữ liệu đã được điền, vui lòng nhấp vào Gửi để xử lý thêm.

3. Sau đây là các điều kiện khi khiếu nại đối với Vé Mở. Có một Trạng thái Mở cho biết rằng vé đã được gửi nhưng chưa được nhóm hỗ trợ Meefx đọc.

Sau đây là các điều kiện khi vé được gửi trước đó đã được nhóm hỗ trợ Meefx trả lời, trên trang đó có Trạng thái đã trả lời. Để xem câu trả lời từ nhóm hỗ trợ, vui lòng nhấp vào vòng tròn.

4. Sau khi bạn nhấp vào phần vòng kết nối, sẽ có một trang chứa câu trả lời hoặc giải pháp do Hỗ trợ Meefx gửi như hình dưới đây:

Bạn có thể hỏi lại nếu vấn đề bạn truyền đạt vẫn chưa rõ ràng trong phần Mô tả.

Như thế đấy cách gửi tin nhắn tới Meefx. Sau đó, chúng ta có thể tìm hiểu về cách nội bộ để chuyển ví sang tài khoản giao dịch Meefx BẤM VÀO ĐÂY

thể loại
Thẻ
viVietnamese